Uchwały 2016

Uchwała nr 16/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Organizacji Szkolenia seniorów i seniorek, podziału kosztów dotacji ze środków Budżetu Państwa w roku 2017 oraz przedłużenia okresu zatrudnienia Sekretarza Generalnego oraz Kierownika Wyszkolenia (RPOSy w załączeniu), (Preliminarz kosztów pośrednich w załączeniu), (Zestawienie zbiorcze kosztów w załączeniu)

Uchwała nr 15/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia testu zgodności z zasadami dobrego rządzenia – good governance – dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie na rok 2017

Uchwała nr 14/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zwołania Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Uchwała nr 13/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o HMP juniorów młodszych i juniorek młodszych sez. 2016/2017 (regulamin HMP juniorów młodszych w załączeniu), (regulamin HMP juniorek młodszych w załączeniu)

Uchwała nr 12/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o HMP juniorów i juniorek sez. 2016/2017 (regulamin HMP juniorów w załączeniu), (regulamin HMP juniorek w załączeniu)

Uchwała nr 11/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o HMP seniorek sez. 2016/2017 (regulamin w załączeniu)

Uchwała nr 10/2016 Zarządu PZHT  w sprawie organizacji Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 09/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia zmian w przepisach gry - hala

Uchwała nr 08/2016 Zarządu PZHT  w sprawie udziału zawodników objętych programem przygotowań do startu w II Rundzie Ligi Światowej (11-19.03.2017r., Ulster, Irlandia) w rozgrywkach o HMP seniorów sez. 2016/2017

Uchwała nr 07/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o HMP seniorów oraz taryfikatora opłat – hala sez. 2016/2017 (regulamin w załączeniu), (taryfikator w załączeniu)

Uchwała nr 06/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zmiany w regulaminie Kolegium Sędziów PZHT (regulamin w załączeniu)

Uchwała nr 05/2016 Zarządu PZHT  w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (regulamin w załączeniu)

Uchwała nr 04/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zmiany w przepisach gry w hokeju na trawie – boiska otwarte (przepisy w załączeniu)

Uchwała nr 03/2016 Zarządu PZHT  w sprawie podziału dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016

Uchwała nr 02/2016 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT - 19 marca 2016r. - Poznań (ankieta w załączeniu)

Uchwała nr 01/2016 Zarządu PZHT  w sprawie propozycji zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT

 

Newsletter — zapisz się