Polski Związek Hokeja na Trawie

STRUKTURA

Zarząd PZHT (e-mail: zarzad@pzht.pl):

Rafał Grotowski – prezes (rafal.grotowski@pzht.pl)

Karolina Wójcik

Piotr Wilkoński

Karol Śnieżek

Krzysztof Zakszewski

Marian Koperski

Paweł Siegel

Magdalena Nazaret

Magadalena Antoniewicz

Renata Solnica

Komisja rewizyjna (e-mail: komisjarewizyjna@pzht.pl):

Przewodniczący – Piotr Paisert

Sekretarz – Estera Wojciechowska

Piotr Jęńsko

Krzysztof Maciejewski

Marcin Wieruszewski

Pracownicy PZHT (e-mail: biuro@pzht.pl):

Sekretarz generalny – Piotr Wilkoński (zarzad@pzht.pl)

Kierownik wyszkolenia – Krzysztof Rachwalski (krzysztof.rachwalski@pzht.pl)

Główna księgowa – Anna Kaczmarek (ksiegowosc@pzht.pl)

Dział rozwoju/współpraca z trenerami – Mateusz Grochal (mateusz.grochal@pzht.pl)

Pracownik biura – rozliczenia dotacji – Alicja Koperska (alicjakoperska@pzht.pl)

Pracownik biura – sekretariat – Michał Walkowiak (michal.walkowiak@pzht.pl)

Pracownik biura – Anna Gabara (anna.gabara@pzht.pl)

Rzecznik prasowy – Filip Sobczak (rzecznik@pzht.pl)

Wydział Gier i Dyscypliny:

Ewa Wybieralska – koordynator

Rafał Banaszak – rozgrywki

Dorota Wybieralska – rozgrywki

Michał Walkowiak – licencje