Polski Związek Hokeja na Trawie

STRUKTURA

Zarząd PZHT (e-mail: zarzad@pzht.pl):

Prezes Zarządu PZHT – Jacek Sobolewski

=

Wiceprezes Zarządu PZHT – Rafał Grotowski

Wiceprezes Zarządu PZHT Tomasz Lewandowski

Skarbnik Zarządu PZHT – Marian Koperski

Członkowie Zarządu PZHT:

Zbigniew Rachwalski

Dawid Gawrysiak

Łukasz Czubaszewski

Mirosław Juszczak

Robert Rymer

Jakub Seraczyn

Komisja rewizyjna (e-mail: komisjarewizyjna@pzht.pl):

Przewodniczący – Piotr Paisert

Sekretarz – Estera Wojciechowska

Piotr Jęńsko

Krzysztof Maciejewski

Marcin Wieruszewski

Pracownicy PZHT (e-mail: biuro@pzht.pl):

Sekretarz generalny – Piotr Wilkoński

Kierownik wyszkolenia – Krzysztof Rachwalski

Główna księgowa – Anna Kaczmarek

Dział rozwoju/współpraca z trenerami – Mateusz Grochal

Pracownik biura – rozliczenia dotacji – Alicja Koperska

Pracownik biura – Wydział Gier i Dyscypliny – Magdalena Suszyńska

Pracownik biura – sekretariat – Michał Walkowiak

Rzecznik prasowy – Filip Sobczak

Wydział Gier i Dyscypliny:

Przewodniczący – Robert Rymer

Członek WGiD – Magdalena Suszyńska

Członek WGiD – Rafał Banaszak

Członek WGiD – Wojciech Głogowski