Polski Związek Hokeja na Trawie

Informacja PZHT

Polski Związek Hokeja na Trawie publikuje odpowiedź na komentarz w mediach społecznościowych.

W nawiązaniu do informacji umieszczonych w przestrzeni publicznej Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, że PZHT złożył odwołanie od ustaleń wskazanych w protokole kontroli.

MSiT, na skutek złożonego odwołania, wydało częściową decyzję administracyjną zobowiązującą PZHT do zwrotu kwoty w wysokości 9 152,00 zł.

Polski Związek Hokeja na Trawie uznał zasadność niniejszej decyzji i odstąpił od środka odwoławczego.

Polski Związek Hokeja na Trawie

Filip Sobczak