Polski Związek Hokeja na Trawie

Badanie dot. procedur przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji w PZS

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadza badanie ankietowe adresowane do wszystkich polskich związków sportowych. Celem ww. badania jest uzyskanie informacji dotyczących stopnia wdrożenia przez PZS procedur przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji, a także identyfikacja potrzeb szkoleniowych przedstawicieli związków, zawodników i trenerów w tym zakresie.

MSiT zawarł porozumienie o współpracy z Ministrem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jedną z form współpracy jest wymiana informacji, w tym badań, mających wpływ na zwiększenie dostępności pomocy pokrzywdzonym przestępstwem sportowcom oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w obszarze sportu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej.

https://www.webankieta.pl/ankieta/997067/ankieta-adresowana-do-pzs.html

Filip Sobczak