Polski Związek Hokeja na Trawie

Komunikat PZHT ws. współzawodnictwa w hokeju na trawie

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe zasady dot. także współzawodnictwa w hokeju na trawie.

Jeśli Rada Ministrów zatwierdzi projekt, to zajęcia sportowe, organizacja zajęć sportowych i organizacja wydarzeń sportowych zostaną ograniczone. W rywalizacji sportowej będą mogli uczestniczyć jedynie sportowcy zawodowi, zawodnicy pobierający stypendium sportowe lub będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Na tej podstawie Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, iż zgodnie z prawem na terenie naszego kraju będą mogły być organizowane przygotowania do rozgrywek oraz rozgrywki, które prowadzi Polski Związek Hokeja na Trawie. Oczywiście spotkania ligowe wciąż będą odbywać się bez udziału publiczności.

Z kolei wszystkie turnieje towarzyskie zostaną odwołane. Zabroniona jest także organizacja obozów lub campów hokejowych.

Filip Sobczak