Polski Związek Hokeja na Trawie

Wyróżnienia z okazji 100-lecia AWF

We wtorek (8 października) odbyła się inauguracja roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Jednocześnie podczas uroczystości zorganizowano obchody 100-lecia uczelni. Władze AWF wyróżniły między innymi przedstawicieli hokeja na trawie.

AWF w Poznaniu jest najstarszą tego typu uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych na naszym kontynencie. W trakcie 100 lat kształciło się i kształci na niej wiele osób związanych z hokejem na trawie. Uczelnia nie zapomniała o swoich absolwentach i podczas wtorkowych uroczystości wyróżniła pamiątkowymi medalami: Zbigniewa Juszczaka (absolwenta AWF, byłego reprezentanta Polski, olimpijczyka), Mariusza Kubiaka (absolwenta AWF, byłego selekcjonera reprezentacji Polski), Krzysztofa Rachwalskiego (absolwenta i pracownika AWF, Kierownika Wyszkolenia PZHT) i Jerzego Wybieralskiego (olimpijczyka, byłego selekcjonera reprezentacji Polski).

Przedstawiciele hokeja na trawie zostali wyróżnieni za działalność sportową, trenerską, zawodniczą oraz organizacyjną. – Cieszę się, że w tak szacownym gronie znaleźli się przedstawiciele hokeja na trawie. Dziękujemy za wyróżnienia – mówi Krzysztof Rachwalski.

Od lewej: Zbigniew Juszczak, Mariusz Kubiak i Krzysztof Rachwalski.

Obecnie AWF kształci trzy tysiące studentów na ośmiu kierunkach studiów, w tym kilkudziesięciu hokeistów na trawie.

Filip Sobczak