Polski Związek Hokeja na Trawie

STRUKTURA

Zarząd PZHT (e-mail: zarzad@pzht.pl):

Prezes Zarządu PZHT – Jacek Sobolewski (jacek.sobolewski@pzht.pl)

Wiceprezes Zarządu PZHT – Rafał Grotowski

Wiceprezes Zarządu PZHT Tomasz Lewandowski

Skarbnik Zarządu PZHT – Marian Koperski

Członkowie Zarządu PZHT:

Zbigniew Rachwalski

Dawid Gawrysiak

Łukasz Czubaszewski

Robert Rymer (robert.rymer@pzht.pl)

Jakub Seraczyn

Karolina Wójcik

Magdalena Antoniewicz (magdalena.antoniewicz@pzht.pl)

Karolina Perz

Komisja rewizyjna (e-mail: komisjarewizyjna@pzht.pl):

Przewodniczący – Piotr Paisert

Sekretarz – Estera Wojciechowska

Piotr Jęńsko

Krzysztof Maciejewski

Marcin Wieruszewski

Pracownicy PZHT (e-mail: biuro@pzht.pl):

Sekretarz generalny – Piotr Wilkoński (zarzad@pzht.pl)

Kierownik wyszkolenia – Krzysztof Rachwalski (krzysztof.rachwalski@pzht.pl)

Główna księgowa – Anna Kaczmarek (ksiegowosc@pzht.pl)

Dział rozwoju/współpraca z trenerami – Mateusz Grochal (mateusz.grochal@pzht.pl)

Pracownik biura – rozliczenia dotacji – Alicja Koperska (alicjakoperska@pzht.pl)

Pracownik biura – Wydział Gier i Dyscypliny – Magdalena Suszyńska (biuro@pzht.pl)

Pracownik biura – sekretariat – Michał Walkowiak ( biuro@pzht.pl)

Rzecznik prasowy – Filip Sobczak (rzecznik@pzht.pl)

Wydział Gier i Dyscypliny:

Przewodniczący – Robert Rymer (robert.rymer@pzht.pl)

Członek WGiD – Magdalena Suszyńska (biuro@pzht.pl)

Członek WGiD – Rafał Banaszak (rafal.banaszak@pzht.pl)

Członek WGiD – Wojciech Głogowski (biuro@pzht.pl)