Polski Związek Hokeja na Trawie

Wybory zawodniczki i zawodnika roku 2018

Polski Związek Hokeja na Trawie na początku 2019 roku wybierze najlepszą zawodniczkę oraz najlepszego zawodnika 2018 roku.

Nie chcemy tego robić sami, dlatego prosimy Was o pomoc. Do 8 stycznia 2019 roku czekamy na Wasze zgłoszenia. Każdy z Was może wybrać swoją kandydatkę oraz swojego kandydata.

– Wszyscy doskonale wiemy, że dobra forma przez cały rok bierze się nie tylko z rozgrywania meczów ligowych i turniejów, ale także z systematycznej pracy, której nie widać na co dzień. Dlatego w ten symboliczny sposób chcemy wyróżnić najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika – mówi prezes PZHT, Jacek Sobolewski.

Zgłoszenia są przyjmowane w komentarzach pod postem na naszym facebook’u – Polski Hokej na Trawie, w wiadomości prywatnej na naszym facebook’u – Polski Hokej na Trawie (zapewniamy anonimowość) oraz za pośrednictwem e-maila: rzecznik@pzht.pl.

Zgłaszać mogą wszyscy, a w konkursie może wziąć udział zawodniczka/zawodnik, która/y bierze udział w rozgrywkach I lub II ligi oraz ukończył 16. rok życia. Zwyciężczyni oraz zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu podczas uroczystej Gali Hokeja na Trawie.

Regulamin przyznawania tytułu „HOKEISTY ROKU 2018” Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Zarząd Związku ustala regulamin przyznawania tytułu „Hokeisty Roku”. §1

1. Tytuł „Hokeisty Roku” nadawany jest zawodniczkom i zawodnikom reprezentującym polskie kluby hokeja na trawie w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Trawie, którzy ukończyli 16 lat i posiadają licencję PZHT.

2. Tytuł „ Hokeisty Roku” mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący PZHT w zawodach sportowych na szczeblu: a) krajowym,
b) międzynarodowym,

§2

Tytuł „ Hokeisty Roku” przyznaje się w kategoriach: a) „ Hokeistki Roku” – kategoria dziewcząt,

b) „ Hokeisty Roku” – kategoria chłopców.

§3
Tytuł „ Hokeisty Roku” w poszczególnych kategoriach, przyznany będzie osobie, która zdobędzie największą ilość

głosów w trakcie Gali Hokeja na Trawie.

§4
Kandydatów do miana „ Hokeisty Roku” w poszczególnych kategoriach typują wszyscy, którzy zgłoszę kandydata z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu do którego przynależy zawodnik ,na adres mailowy lub telefonicznie biura PZHT, do dnia 8 stycznia 2019 r., zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie www i profilu FB.

§5
Wyboru „ Hokeisty Roku” dokonają uczestnicy Gali Hokeja na Trawie, po uprzednim umieszczeniu kandydatów w

poszczególnych kategoriach przez biuro PZHT na karcie do głosowania. §6

W szczególnych przypadkach Zarząd PZHT może przyznać Tytuł „ Hokeisty Roku” tylko w jednej kategorii (dziewcząt lub chłopców), więcej niż jednej osobie.

§7 Zarząd PZHT może odstąpić od przyznania Tytułu „ Hokeisty Roku”.

§8
Zawodnik, który uzyskał Tytuł „ Hokeisty Roku” otrzymuje nagrodę rzeczową.

§9
Nagrody „ Hokeisty Roku” wręczane będą na Gali Hokeja na Trawie lub w trakcie innej uroczystości.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZHT na posiedzeniu w dniu 17. 12. 2018 r.