Polski Związek Hokeja na Trawie

Newsletter PZHT 03.12.2018

INFORMACJE KRAJOWE

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

1) Projekt „lokalny animator sportu” (nabór na operatora krajowego), wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 roku. 2)Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 roku. 3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 roku.

Ruszył również nabór do Rządowego Programu „KLUB” (edycja 2019), który ma na celu wsparcie małych i średnich klubów. Wnioski można składać do 15 marca 2019 roku.

Więcej informacji na temat programów można znaleźć na oficjalnej stronie MSiT.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDU

W zeszły piątek, 30.11.18r. w siedzibie Polskiego Związku Hokeja na Trawie obradowała Komisja Konkursowa, która przeprowadziła rozmowy z dwójką kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego. Komisja przekazała swoje rekomendacje Zarządowi PZHT.