Uchwały 2010

Uchwała nr 17/2010 w sprawie zmian w Regulaminach rozgrywek o Halowe Mistrzostwa Polski sez. 2010/2011

Uchwała nr 16/2010 w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu PZHT przez Panią Mariolę Kaźmierczak

Uchwała nr 15/2010w sprawie zatwierdzenia Programu wdrożenia minihokeja w Polsce w latach 2010-2015
Załącznik do uchwały nr 15/2010 

Uchwała nr 14/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2010/2011 – Mistrzostwa Polski juniorów, Mistrzostwa Polski juniorów młodszych (OOM), Mistrzostwa Polski juniorek, Mistrzostwa Polski juniorek młodszych (OOM)
Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2010/2011 – Mistrzostwa Polski juniorów, Mistrzostwa Polski juniorów młodszych (OOM), Mistrzostwa Polski juniorek, Mistrzostwa Polski juniorek młodszych (OOM) 

Uchwała nr 13/2010 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej mężczyzn w hokeju na trawie – Szymonowi Hutkowi 

Uchwała nr 12/2010 w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodnika kadry narodowej mężczyzn w hokeju na trawie – Macieja Janiszewskiego

Uchwała nr 11/2010 w sprawie ryczałtu sędziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sędziów prowadzących zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski w których biorą udział zespoły będące członkami PZHT

Uchwała nr 10/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2010/2011
Taryfikator opłat, sezon 2010/2011

Uchwała nr 9/2010 w sprawie zatwierdzenia Zasad reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów.
Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów

Uchwała nr 8/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie.
Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie
 

Uchwała nr 7b/2010w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikom kadry narodowej mężczyzn w hokeju na trawie

Uchwała nr 7a/2010w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodników kadry narodowej mężczyzn w hokeju na trawie

Uchwała nr 7/2010w sprawie zmiany treści pkt 5 i 6 Regulaminu Wydziału Wyszkolenia PZHT

Uchwała nr 6/2010w sprawie zmiany § 7 Regulaminu wynagradzania w Polskim Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 5/2010w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na pełnienie funkcji trenera kadry narodowej mężczyzn w hokeju na trawie

Uchwała nr 4/2010 Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie umorzenia zaległości finansowych klubów sportowych wobec PZHT oraz zawieszenia w prawach członka PZHT

Uchwała nr 3/2010 Zarzadu Polskiego Zwiazku Hokeja na Trawie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na pełnienie funkcji trenera kadry narodowej mezczyzn w hokeju na trawie.
Regulamin konkursu dotyczącego wyboru trenera kadry narodowej mężczyzn w hokeju na trawie z dnia 29 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kwestionariusz osobowy

Uchwała nr 2/2010 Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Polskim Związku Hokeja na Trawie.
Załącznik nr 1- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro w Polskim Związku Hokeja na Trawie
Załącznik nr 2- Regulamin pracy Komisji Przetargowych w Polskim Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 1/2010 Zarzadu Polskiego Zwiazku Hokeja na Trawie z dnia 28 stycznia 2010 roku z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT - 06 marca 2010r. Poznań
Załącznik nr 1 - do Uchwały nr 1/2010

Newsletter — zapisz się