Uchwaa nr 17/2010 w sprawie zmian w Regulaminach rozgrywek o Halowe Mistrzostwa Polski sez. 2010/2011

Uchwaa nr 16/2010 w sprawie rezygnacji z penienia funkcji czonka Zarzdu PZHT przez Pani Mariol Kamierczak

Uchwaa nr 15/2010w sprawie zatwierdzenia Programu wdroenia minihokeja w Polsce w latach 2010-2015
Zacznik do uchway nr 15/2010

Uchwaa nr 14/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2010/2011 ? Mistrzostwa Polski juniorw, Mistrzostwa Polski juniorw modszych (OOM), Mistrzostwa Polski juniorek, Mistrzostwa Polski juniorek modszych (OOM)
Regulamin systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2010/2011 ? Mistrzostwa Polski juniorw, Mistrzostwa Polski juniorw modszych (OOM), Mistrzostwa Polski juniorek, Mistrzostwa Polski juniorek modszych (OOM)

Uchwaa nr 13/2010 w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej mczyzn w hokeju na trawie ? Szymonowi Hutkowi

Uchwaa nr 12/2010 w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodnika kadry narodowej mczyzn w hokeju na trawie ? Macieja Janiszewskiego

Uchwaa nr 11/2010 w sprawie ryczatu sdziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sdziw prowadzcych zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski w ktrych bior udzia zespoy bdce czonkami PZHT

Uchwaa nr 10/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2010/2011
Taryfikator opat, sezon 2010/2011

Uchwaa nr 9/2010 w sprawie zatwierdzenia Zasad reprezentowania klubw i stowarzysze zrzeszonych w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynalenoci do klubw.
Zasady reprezentowania klubw i stowarzysze zrzeszonych w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynalenoci do klubw

Uchwaa nr 8/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie.
Regulamin systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie

Uchwaa nr 7b/2010w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikom kadry narodowej mczyzn w hokeju na trawie

Uchwaa nr 7a/2010w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodnikw kadry narodowej mczyzn w hokeju na trawie

Uchwaa nr 7/2010w sprawie zmiany treci pkt 5 i 6 Regulaminu Wydziau Wyszkolenia PZHT

Uchwaa nr 6/2010w sprawie zmiany 7 Regulaminu wynagradzania w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 5/2010w sprawie ponownego ogoszenia konkursu na penienie funkcji trenera kadry narodowej mczyzn w hokeju na trawie

Uchwaa nr 4/2010 Zarzdu Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie umorzenia zalegoci finansowych klubw sportowych wobec PZHT oraz zawieszenia w prawach czonka PZHT

Uchwaa nr 3/2010 Zarzadu Polskiego Zwiazku Hokeja na Trawie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ogoszenia konkursu na penienie funkcji trenera kadry narodowej mezczyzn w hokeju na trawie.
Regulamin konkursu dotyczcego wyboru trenera kadry narodowej mczyzn w hokeju na trawie z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zacznik nr 1 do Regulaminu - Kwestionariusz osobowy

Uchwaa nr 2/2010 Zarzdu Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamwie publicznych w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie.
Zacznik nr 1- Regulamin udzielania zamwie publicznych o wartoci szacunkowej nieprzekraczajcej rwnowartoci kwoty 14 000 Euro w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie
Zacznik nr 2- Regulamin pracy Komisji Przetargowych w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 1/2010 Zarzadu Polskiego Zwiazku Hokeja na Trawie z dnia 28 stycznia 2010 roku z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia liczby delegatw na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT - 06 marca 2010r. Pozna
Zacznik nr 1 - do Uchway nr 1/2010

Newsletter — zapisz się