Polski Związek Hokeja na Trawie

Grzegorz Majka wiceprezesem Hokej Superligi

8 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Hokej Superligi.

Nowym członkiem zarządu został Grzegorz Majka, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa spółki. Jego główne zadania to między innymi współpraca ze sponsorami Polskiego Związku Hokeja na Trawie oraz spółki Hokej Superliga.

 – Przede wszystkim chcę podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzono. To honor, ale i ogromna odpowiedzialność. Wiem, że w obecnych władzach PZHT są ludzie, którym zależy na rozwoju i promocji dyscypliny. Przede mną bardzo dużo pracy i celów do osiągnięcia i wierzę, że wspólnie uda się je zdobyć. Jednym z nich jest stały rozwój hokeja na trawie w Polsce oraz stworzenie możliwie najlepszych warunków dla zawodniczek i zawodników, do uprawiania tej dyscypliny, aby wszyscy mogli skupić się wyłącznie na celach sportowych – mówi wiceprezes Hokej Superligi. 

Do tej pory Grzegorz Majka był jedną z osób reprezentujących Polski Związek Hokeja na Trawie w rozmowach z marką Coconaut.

Grzegorz Majka (z lewej) oraz prezes PZHT Rafał Grotowski.

Filip Sobczak