Polski Związek Hokeja na Trawie

Nowy schemat organizacji PZHT

Zarząd PZHT przyjął nowy schemat organizacji Związku. Zgodnie z nim, dotychczasowe zadania Sekretarza Generalnego PZHT zostały podzielone na dwa stanowiska – Dyrektora Biura PZHT oraz Dyrektora Sportowego PZHT. Szczegółowy zakres odpowiedzialności wynika z poniższego schematu.

W najbliższych dniach na stronie internetowej www.pzht.pl zostanie opublikowany konkurs na wakujące stanowisko.

W związku z tym Piotr Wilkoński, decyzją Zarządu PZHT, będzie – do czasu rozstrzygnięcia powyżej opisanego konkursu i uzyskania akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla wyłonionych w konkursie osób – pełnił funkcję Sekretarza Generalnego PZHT w ramach umowy o wolontariat.

Nowy schemat organizacji PZHT:

Filip Sobczak