UKS - NIP i REGON

Numer Statystyczny REGON

Zgodnie z Zarzdzeniem (Zarzdzenie nr 74 Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 3 listopada 1989 r. (Dz. Urz. GUS nr 26 poz. 131) o nadaniu numeru statystycznego "REGON"), kada jednostka organizacyjna podlega obowizkowi rejestracyjnemu w Urzdzie Statycznym waciwym dla siedziby organizacji.

Wymagane dokumenty:

 • Wycig z ewidencji UKS lub wypis z rejestru stowarzysze
 • Statut
 • Wniosek RG - 1

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
Zgodnie z Ustaw (Ustawa z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw (Dz. U. nr 142 poz.702)) wszyscy podatnicy podlegaj obowizkowi ewidencyjnemu w Urzdzie Skarbowym waciwym dla siedziby organizacji w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej - NIP.

Dokumenty stanowice podstawe nadania NIP:

 • Wycig z ewidencji UKS lub wypis z rejestru stowarzysze
 • Statut
 • Zawiadczenie o nadaniu numeru REGON
 • Umow najmu, wasnoci lub uyczenia lokalu
 • Umow bankow o nadaniu nr konta
 • Wniosek druku NIP-2

Podatnicy podaj NIP na wszelkich dokumentach zwizanych z wykonywaniem zobowiza podatkowych oraz niepodatkowych nalenoci budetowych.

Podatnicy podaj NIP na danie:

 • Organw administracji rzdowej i samorzdowej
 • Organw kontroli skarbowej
 • Przedstawicieli Najwyszej Izby Kontroli
 • Bankw
 • Stron czynnoci cywilno-prawnych
 • Patnikw oraz inkasentw podatkw i niepodatkowych nalenoci budetowych

Aby zaoy Uczniowski Klub Sportowy naley:

Zebra 15 osb dorosych chtnych do zaoenia Klubu, ktre na zebraniu zaoycielskim powoaj Zarzd oraz uchwal Statut Klubu

Nastpnie, niej wymienione dokumenty naley zanie do starosty powiatu, ktry zarejestruje Klub:

 • Wniosek komitetu zaoycielskiego o wpis do ewidencji,
 • List zaoycieli (co najmniej 15 dorosych osb),
 • List obecnoci na zebraniu zaoycielskim,
 • Protok z zebrania zaoycielskiego,
 • 3 egzemplarze statutu.
Wzory dokumentw oraz gotowe do wydruku formularze znajduj si poniej:

DEKLARACJA CZONKOWSKA

PROTOKӣ ZEBRANIA ZAOYCIELSKIEGO

RAMOWY STATUT UKS

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI SKADU ZARZDU

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI ZMIANY ADRESU UKS

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI ZMIANY SKADU ZARZADU

UKS - Co to jest?

 • Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmodszych zawodnikw uprawiajcych sport.
 • UKS jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, tworzy si go z myl o dzieciach i to one s jego gwnymi czonkami.
 • UKS zaoy moe 15 dorosych osb - rodzicw, wychowawcw, nauczycieli.
 • Opiek nad UKS sprawuj trenerzy lub nauczyciele WF w szkole.
 • Najczciej Uczniowskie Kluby Sportowe tworzone s przy szkoach i Miejskich Orodkach Sportu i Rekreacji.
 • Kady Uczniowski Klub Sportowy moe stara si o otrzymanie sprztu sportowego, ktry pomoe Wam w uprawianiu danej dyscypliny sportu.
 • UKS moe zajmowa si jedn (np. hokejem na trawie) bd kilkoma dyscyplinami sportu.
Newsletter — zapisz się