Przetargi

Przetarg z dnia 30.05.2017r. na wykonanie kompleksowej usługi w zakresie nabycia biletów lotniczych dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 - formularz oferty

zał. 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

zał. 4 - wzór umowy

zał. 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 - wykaz wykonanych usług

Newsletter — zapisz się