Przetargi

 

Ogoszenie o wszczciu postpowania

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia

za. 1 - formularz oferty

za. 2 - owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

za. 3 - owiadczenie o spenianiu warunkw udziau

za. 4 - wzr umowy

za. 5 - informacja o przynalenoci do grupy kapitaowej

za. 6 - wykaz wykonanych usug

Newsletter — zapisz się