Przetargi

Przetarg z dnia 24.03.2016

Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą w celu świadczenia krajowego i zagranicznego przewozu osób dla potrzeb Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie przetargu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Zał. nr 5 - Wykaz usług
Zał. nr 6 - Wykaz sprzętu
Zał. nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 

Newsletter — zapisz się