Aktualności

Polski Zwizek Hokeja na Trawie we wsppracy z Akademi Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz firm SylwiaStyle organizuje Piknik Hokejowy - niezwyk imprez. dziki ktrej hokej na trawie pokae swoj ponadsportow twarz.

17 wrzenia 2011 roku na stadionie AWF przy ul. Krlowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu odbdzie si prawdziwie rodzinny Piknik. ktrego cel jest wyjtkowo szczytny - pomoc dzieciom cierpicym na rzadk chorob zwan Syndromem Pradera-Williego (PWS). Schorzenie to objawia si brakiem uczucia sytoci. wskutek czego dzieci s stale godne. Skutkuje to otyoci i licznymi problemami zdrowotnymi. m.in. kopotami z sercem. za wysokim cinieniem krwi czy problemami ze wzrostem. Ta choroba wywouje take niepodane skutki spoeczne. Dzieci tworz czasem kolejn grup zagroon wykluczeniem spoecznym.

Polski Zwizek Hokeja na Trawie. AWF w Poznaniu oraz firma SylwiaStyle. kierowana przez Krzysztofa Witczaka. ktrego syn cierpi na PWS. chc im pomc. Piknik Hokejowy bdzie si skada z wielu atrakcji. m. in. gier. quizzw dla dzieci. konkursw z nagrodami. animacji straackich czy akademii hokeja. gdzie pod okiem reprezentantw Polski bdzie si mona zapozna z tajnikami tej dyscypliny sportu.

Specjalici s zgodni co do tego. e jedn z najwaniejszych terapii w walce z PWS jest uprawianie sportu. Polski Zwizek Hokeja na Trawie chce pokaza. w jaki sposb uprawianie hokeja na trawie moe si przyczyni do poprawy sytuacji zdrowotnej dzieci i dorosych. Hokej moe bowiem nie rado i popraw zdrowia. kondycji. sylwetki jednoczenie.

Gwn atrakcj Pikniku Hokejowego bdzie Mecz Gwiazd. w ktrym zmierz si Gwiazdy Sportu (w tym medalici olimpijscy i wiata) oraz Dziennikarze. Obydwa zespoy bd wspierane przez obecne reprezentantki i reprezentantw Polski (wrd nich uczestnicy igrzysk olimpijskich).

W celu promocji tego niezwykle wanego wydarzenia Polski Zwizek Hokeja na Trawie rozpocz kampani. ktrej wanym punktem s plakaty wywieszane w rnych miejscach w Poznaniu. Dodatkowo modzi hokeici objad miasto na rowerach z mini-banerami.

Poniej przedstawiamy zdjcia prezentujce logo Pikniku oraz plakaty rozwieszone w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy na Piknik Hokejowy - 17 wrzenia 2011r.. stadion AWF w Poznaniu. Cel jest bardzo wany.

logo Pikniku Hokejowego

Plakaty

Newsletter — zapisz się