Artykuły

UKS - Jak założyć?

Aby założyć Uczniowski Klub Sportowy należy:

Zebrać 15 osób dorosłych chętnych do założenia Klubu, które na zebraniu założycielskim powołają Zarząd oraz uchwalą Statut Klubu

Następnie, niżej wymienione dokumenty należy zanieść do starosty powiatu, który zarejestruje Klub:

  • Wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji,
  • Listę założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób),
  • Listę obecności na zebraniu założycielskim,
  • Protokół z zebrania założycielskiego,
  • 3 egzemplarze statutu.
Wzory dokumentów oraz gotowe do wydruku formularze znajdują się poniżej:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

RAMOWY STATUT UKS

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI SKŁADU ZARZĄDU

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI ZMIANY ADRESU UKS

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI ZMIANY SKŁADU ZARZADU

Newsletter — zapisz się