Polski Związek Hokeja na Trawie

Obostrzenia dla sportu od 15 grudnia

Od 15 grudnia na terenie kraju obowiązują nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19. Zmiany dot. również sportu.

Aktualnie w rywalizacji sportowej mogą uczestniczyć jedynie sportowcy zawodowi, zawodnicy pobierający stypendium sportowe lub będący członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej.

Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia na terenie naszego kraju będą mogły być organizowane w kat. senior jedynie rozgrywki, które są prowadzone przez PZHT.

Dodatkowo w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy do lat 21 oraz starsi pod warunkiem pobierania stypendium sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Ponadto informujemy, że w trakcie zawodów sportowych obowiązują zasady DDM – dezynfekcja, dystans oraz maseczki. Prosimy organizatorów spotkań o egzekwowanie w/w zasad. Obowiązują również limity dot. ilości osób przebywających w zamkniętych obiektach sportowych – w obiektach sportowych zamkniętych udostępnia się publiczności nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Filip Sobczak