Polski Związek Hokeja na Trawie

Pierwsze stypendia od PZHT dla Pomorzanina

Polski Związek Hokeja na Trawie przyznał pierwsze 60 stypendiów dla hokeistów na trawie. Na początek wyróżnieni zostali zawodnicy KS Pomorzanin Toruń.

Dzięki współpracy z Polską Akademią Rozwoju PZHT prowadzi szkolenia i wręcza stypendia dla wszystkich chętnych klubów. W minioną sobotę (17 kwietnia) członek Zarządu PZHT Magdalena Antoniewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHT Piotr Paisert oraz Johanna Roppelt z PARTEAM odwiedzili Toruń.

Przedstawiciele naszej Federacji zorganizowali warsztaty językowo-kulturoznawcze. W trakcie spotkania motywowali do nauki języków obcych, prezentowali elementy niemieckiej kultury oraz zachęcali młodzież do brania udziału w wymianach i projektach międzynarodowych.

Warsztaty zakończyły się przyznaniem aż 60 stypendiów dla hokeistów na trawie z KS Pomorzanin Toruń. – Podziękowania dla wszystkich zawodników oraz rodziców, którzy wzięli udział w spotkaniu. Po zakończeniu warsztatów rozmawialiśmy jeszcze z prezesem sekcji hokeja na trawie w KS Pomorzanin Toruń Radosławem Popowskim i zdecydowaliśmy się objąć klub procesem wsparcia w organizacji wymiany polsko-niemieckiej – mówi członek Zarządu PZHT Magdalena Anotniewicz.

Filip Sobczak