Polski Związek Hokeja na Trawie

Ankiety dla ligowców i reprezentantów

Polski Związek Hokeja na Trawie rozpoczął badanie ankietowe wśród zawodników ligowych oraz reprezentantów Polski. Dzięki odpowiedziom na zadane pytania władze naszej Federacji dowiedzą się o potrzebach hokeistów.

Od dziś (14 kwietnia) przez siedem kolejnych dni ligowcy oraz reprezentanci Polski będą wypełniać specjalne ankiety, które przygotował Polski Związek Hokeja na Trawie. Hokeiści są pytani między innymi o sprawy dot. organizacji, aktywizacji środowiska czy budowania świadomości.

Ankiety zostały przesłane do przedstawicieli wszystkich klubów zrzeszonych w PZHT oraz sztabów szkoleniowych wszystkich reprezentacji Polski. Po zakończeniu i weryfikacji nasza Federacja przedstawi zainteresowanym stronom rezultaty badania.

Pomysłodawczynią tego przedsięzwięcia jest członek Zarządu PZHT Karolina Wójcik. – Badanie ma charakter poglądowy. Głównym celem jest określenie kierunków rozwoju hokeja na trawie z punktu widzenia zawodniczek i zawodników – tłumaczy Wójcik.

Jesteś zawodnikiem, ale nie otrzymałeś ankiety? Skontaktuj się za pośrednictwem e-maila z koordynatorem projektu: k.wojcik.fieldhockey@gmail.com

Filip Sobczak