Polski Związek Hokeja na Trawie

NIE dla przywrócenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi

Polska, Estonia, Litwa i Łotwa potępiają wysiłki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mające na celu przywrócenie sportowców krajów agresorów, Rosji i Białorusi, do międzynarodowych zawodów. Wspólne stanowisko w tej sprawie przedstawili Minister Sportu i Turystyki RP Kamil Bortniczuk; Minister Kultury Republiki Estońskiej Piret Hartman; Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Jurgita Šiugždinienė oraz Minister Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej Anda Čakša.

„My, ministrowie sportu Estonii, Litwy, Łotwy i Polski pragniemy podziękować ruchowi sportowemu za solidarność z narodem ukraińskim i za wsparcie udzielone wszystkim ukraińskim zawodnikom, trenerom i członkom personelu sportowego od chwili rozpoczęcia zmasowanego ataku wojskowego ze strony Rosji.

My, ministrowie sportu państw bałtyckich i Polski potępiamy wysiłki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zmierzające do przywrócenia udziału zawodników z państw-agresorów, czyli Rosji i Białorusi w zawodach międzynarodowych. W czasie gdy wolne, demokratyczne kraje jednoczą swoje siły, aby zwiększyć wsparcie dla Ukrainy w walce ze zbrojną agresją Rosji wspieranej przez swojego sojusznika – Białoruś i aby nałożyć kolejne sankcje na Rosję jako państwo sponsorujące terroryzm, MKOl zaczyna poszukiwać szczególnych form udziału zawodników z Rosji i Białorusi w międzynarodowych zawodach sportowych, w tym w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r, pozwalając tym samym na wykorzystywanie sportu do legitymizacji agresywnej wojny Rosji z Ukrainą i do odwracania uwagi od tej wojny. 

Starania o dopuszczenie rosyjskich i białoruskich zawodników do udziału w międzynarodowych zawodach sportowych pod przykrywką neutralności legitymizują decyzje polityczne i szeroko zakrojoną propagandę tych krajów, również poprzez wykorzystanie sportu jako czynnika odwracającego uwagę od bezprawnej agresji Rosji wobec Ukrainy. 

Zdecydowanie doceniamy wszystkie międzynarodowe organizacje i federacje sportowe, które usunęły zawodników oraz przedstawicieli Rosji i Białorusi z zawodów międzynarodowych oraz ze swoich organizacji i wzywamy je, aby nie zmieniały swojego stanowiska dopóki Rosja i Białoruś nie zaprzestaną agresji wobec Ukrainy. 

Musimy zapewnić sprawiedliwość i odpowiedzialność, stawiając przed wymiarem sprawiedliwości sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Biorąc pod uwagę autonomię ruchu sportowego wzywamy wszystkie międzynarodowe organy sportowe do przyjęcia takiego stanowczego podejścia. Od chwili decyzji podjętej przez Zarząd MKOl dnia 28 lutego 2022 r. okoliczności nie uległy zmianie. 

Mając na uwadze autonomię ruchu sportowego my, ministrowie sportu państw bałtyckich i Polski wyrażamy przekonanie, że przywrócenie udziału Rosjan i Białorusinów w zawodach międzynarodowych może również postawić w trudnej sytuacji zawodników, nakładając na nich dodatkową presję związaną z rywalizacją z Rosjanami i Białorusinami lub przebywaniem z nimi i ich kibicami podczas imprez sportowych. 

Będziemy nadal wspierać ukraińskich zawodników, trenerów, członków personelu sportowego, interesariuszy i ich kraj oraz bronić wspólnych dla nas wartości i interesów wolnych, demokratycznych państw. 

Piret Hartman
Minister Kultury Republiki Estońskiej 

Jurgita Šiugždinienė
Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej 

Anda Čakša
Minister Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej

Kamil Bortniczuk
Minister Sportu i Turystyki RP”

Filip Sobczak