Polski Związek Hokeja na Trawie

PZHT poszukuje specjalisty ds. dotacji publicznych

Polski Związek Hokeja na Trawie zaprasza do składania aplikacji na stanowisko specjalista ds. dotacji publicznych.

Główne obowiązki:

• przygotowywanie dokumentacji finansowej i merytorycznej dot. zadań z zakresu sportu, dofinansowanych ze środków z dotacji publicznych (wnioski, preliminarze finansowe, raporty finansowe, sprawozdania merytoryczne itp.),

• obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie,

• monitoring poprawności wydatkowanych środków, zgodnie z wnioskiem i umową

na dofinansowanie zadania,

• monitoring budżetów i harmonogramów oraz reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian,

• obsługa administracyjna w zakresie przepływu dokumentów,

• prowadzenie dokumentacji i korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej

z realizacją i rozliczaniem zadań,

• bieżący kontakt z partnerami, zleceniobiorcami oraz instytucjami finansującymi,

• bieżąca weryfikacja rozliczeń przedkładanych przez beneficjentów programów realizowanych przez PZHT oraz wsparcie ich w efektywnym i prawidłowym wykorzystaniu środków z dotacji,

• monitorowanie wytycznych i konkursów ogłaszanych przez instytucje publiczne oraz innych regulacji prawnych związanych z realizacją zadań,

• wsparcie koordynatora projektów dofinansowanych ze środków publicznych; 

Szukamy osoby, która:

• ma wykształcenie wyższe lub jest studentem ostatniego roku studiów na kierunku związanym z finansami, administracją lub zarządzania w sporcie,

• posiada doświadczenie w pracy w administracji lub w finansach, a w szczególności w obsłudze projektów finansowanych z środków publicznych (przygotowywanie wniosków, rozliczeń finansowych i raportów merytorycznych) – preferowane z zakresu sportu,

• posiada doświadczenie w nadzorowaniu budżetów i harmonogramów,

• jest biegła w obsłudze pakietu MS Office,

• lubi pracę z komputerem i dokumentami,

• jest zorganizowana, odpowiedzialna i systematyczna,  

• umie dotrzymywać terminów i pracować pod presją czasu,

• jest dokładna i rzetelna w przygotowywaniu dokumentacji,

• lubi ludzi, jest komunikatywna i umie nawiązywać współpracę z współpracownikami i partnerami projektów;

Mile widziane, jeśli dodatkowo:

• zna środowisko sportowe;

• ma wiedzę dot. programów dofinansowania realizowanych przez Ministerstwo Sportu

i Turystyki,

• ma wiedzę dot. programów dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich.

Oferujemy:

• zatrudnienie w polskim związku sportowym,

• wsparcie doświadczonej kadry,

• uczestnictwo w ciekawych projektach, mających realny wpływ na rozwój sportu w Polsce,

• benefity dla pracowników.

Aplikacje obejmujące CV i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@pzht.pl w tytule maila wpisując „Specjalista ds. dotacji”.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie powyższej aplikacji.

Filip Sobczak