Polski Związek Hokeja na Trawie

Jacek Sobolewski: Musimy rozliczyć się z przeszłością

Za nami kilkanaście miesięcy Pana pracy jako prezes Zarządu PZHT. Pewnie na początku nie było łatwo…

Jacek Sobolewski: Przez kilka miesięcy, czyli prawie do połowy lipca, trochę zapominając o obietnicach, traciłem czas i energię na skakanie nad podkładanymi kłodami. Ten czas minął bezpowrotnie, a teraz liczy się ciężka praca na rzecz hokeja.

A co aktualnie pochłania Pana czas?

Nie będę ukrywał, że zajęło mi trochę czasu, aby spełnić obietnicę złożoną w trakcie wyborów, że będę informował o tym co istotne w Zarządzie i pracy Związku. Impulsem była również dyskusja, jaka odbywała się i odbywa na różnych platformach, a w którą nie chcę się angażować i trochę zresztą nie mogę.

Przygotowaliśmy na styczeń 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, które swym zakresem ma objąć wniosek o wotum nieufności, jaki złożyli Koledzy z Komisji Rewizyjnej w stosunku do Zarządu, wniosek Zarządu o odwołanie Komisji Rewizyjnej z powodu odmowy sprawdzenia dokumentów, faktur, zaliczek z roku 2017. Komisja bezprawnie dokonała też zmiany regulaminu prac komisji rewizyjnej, w którym sama sobie przyznała prawo do zawieszenia Zarządu.

Walne Zgromadzenie ma również w planie zatwierdzenie bilansu za rok 2017, Komisja odmawiając jego badania wpisuje się w narrację, jaką przez kilka ostatnich miesięcy słyszałem, że lepiej po cichu wszystko pozałatwiać i rozliczyć, bo po co robić zamieszanie?

A jak wygląda, to co najbardziej interesuje wszystkie osoby w środowisku, sytuacja finansowa PZHT?

Związek, jak wszyscy wiemy, jest dofinansowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, musi jednak posiadać wkład własny, który stanowi niebagatelną kwotę, udało się ją pozyskać do zamknięcia roku 2018. Była Członek Zarządu, tej i poprzedniej kadencji, na jednym z forów dyskusyjnych, martwiła się publicznie o długi bieżące Związku, proszę się nie martwić. Po pierwsze są mikroskopijne w porównaniu z milionami brakującymi w bilansie z lat poprzednich, a ponadto, jak krytycy doskonale wiedzą, te obecne długi to takie „kukułcze jaja“ pozostawione przez poprzedników, jak na przykład niewypłacone wielotysięczne nagrody jubileuszowe dla długoletniego Sekretarza i jego rodziny, które należało wypłacić w 2016 r. ale dopiero w tym roku sobie o tym przypomniano. Ponadto nie mamy zobowiązań do pracowników z tytułu wynagrodzeń.

Prezes PZHT, Jacek Sobolewski i Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka.

Wiele jest tych „kukułczych jaj”?

Tak. Proszę mi uwierzyć, że jest jeszcze tych spraw bardzo wiele! Obiecałem rok temu „Bilans Otwarcia“, czyli Białą Księgę i słowa dotrzymałem. Już została ona przekazana delegatom PZHT w całej Polsce. Musimy to ujawnić i rozliczyć się z przeszłością, żeby zacząć wszystko od nowa. 

Każdy, kto wejdzie do biura PZHT widzi, że w Związku nastąpiły zmiany kadrowe. Chętnie stawiacie na młode pokolenie.

Tak. Mamy nowego sekretarza Generalnego, może nie z bardzo młodego pokolenia, nowego Rzecznika Prasowego, pracują nowe Panie w księgowości, nowa Pani zarządza sekretariatem. Kilku Wolontariuszy pomaga w pracy wydziałów. Porządkujemy magazyny, sprawdzamy sprzęt zakupiony w poprzednich latach i jego wydawanie zawodnikom.

To wszystko sprawy wewnętrzne, a co z tymi zewnętrznymi?

Pracujemy aktualnie nad wprowadzeniem nowych, krótkoterminowych strategi wzmacniających kluby. Szkoda, że niektórzy ważni członkowie naszej społeczności nie chcą brać, mimo zaproszenia, udziału w tej rozmowie. Złożyliśmy kilka wniosków o dofinansowanie działalności PZHT w zakresie sportu dzieci, promocji hokeja na trawie, wsparcia organizacji Mistrzostw Europy K16 i M16, z programów które nigdy nie były wykorzystywane w PZHT. Podjęliśmy decyzję o finansowaniu wszystkich finałów mistrzostw Polski przez PZHT. W ramach jednego z programów chcemy powiązać działania klubu, szkół podstawowych i PZHT. Od dziś zbieramy informacje z klubów i okręgów o wszystkich planowanych w 2019 roku turniejach w kategoriach od dzieci do juniora młodszego, bo mamy szanse pozyskania dofinansowania dla tych imprez. Zapraszam wszystkich do wspódziałania w tej sprawie i oczywiście zapraszam na I Galę Hokeja na Trawie.

Filip Sobczak