Polski Związek Hokeja na Trawie

Newsletter PZHT – 28.11.2018

INFORMACJE KRAJOWE

Polski Związek Hokeja na Trawie zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w charakterze wolontariuszy przy organizacji imprez krajowych i międzynarodowych, do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@pzht.pl lub pod numerem telefonu: 603 766 185.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDU

W zeszłą sobotę, 24.11.18r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym omówiono wiele istotnych zagadnień:

1. Dokonano oceny występu reprezentacji na III Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires.

2. Zarząd zapoznał się z informacjami na temat prac nad Strategią PZHT.

3. Powołano Pana Mariana Koperskiego na stanowisko Skarbnika PZHT.

4. Na wniosek Klubu Olimpijczyka Zarząd podjął uchwałę o wystąpieniu do Ministra Sportu i Turystyki o nadanie brązowych odznaczeń „za zasługi dla sportu” dla dwóch kolegów.

5. Zapadła decyzja o organizacji I Gali Hokeja na Trawie oraz o podpisaniu Memorandum o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Hokeja na Trawie a Białoruską Federacją Hokeja na Trawie.