Polski Związek Hokeja na Trawie

Badania lekarskie wciąż ważne

Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, że przed sezonem halowym 2020/21 nie ma obowiązku przeprowadzenia nowych badań lekarskich przez zawodników. Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej ważność zachowują badania wykonane przed okresem pandemii.

Wraz z powrotem rozgrywek pojawiają się niezliczone pytania o prolongatę ważności tzw. zdolności. W opinii prawnika PZHT wciąż obowiązujące w tej sprawie pozostają zapisy uchwalone w kwietniu w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zgodnie z zapisami rządowego rozporządzenia, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Do wskazanych w ustawie badań zalicza się również tzw. zdolności sportowe. Jako że sytuacja epidemiczna nie uległa zmianie, przytoczone przepisy prawa pozostają obowiązujące.

Oczywiście w przypadku, gdy badania utraciły ważność przed 7 marca, pozostają one nieważne i w takich wypadkach wizyta u lekarza jest niezbędna. W trosce o swoje zdrowie PZHT zaleca wszystkim uczestnikom rozgrywek regularne sprawdzanie swojego stanu zdrowia, zarówno pod względem możliwego zarażenia koronawirusem jak i sprawności ogólnej.

Filip Sobczak