Polski Związek Hokeja na Trawie

Zasady prowadzenia zajęć od 4 maja – hokej na trawie

Rekomendowane zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym – hokej na trawie.

Poniższe zasady obowiązują od 4 maja na boiskach specjalistycznych do gry w hokeja na trawie, w tym na obiektach typu orlik lub boiskach przyszkolnych w trakcie treningów hokeja na trawie:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • obowiązek zasłaniania twarzy w trakcie podróży na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy, nie dotyczy trenera
 • ograniczona liczba osób (maksymalnie sześcioosobowe grupy na całym boisku + trener)
 • weryfikacja i rejestracja uczestników: trenujących osób, trenerów, obsługi obiektu (lista obecności z podaniem daty i godziny)
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (odpowiedzialni trenerzy)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC z obowiązkiem dezynfekcji po każdej grupie treningowej)
 • w razie potrzeby podlewanie boiska w trakcie przerw technicznych
 • każdy uczestnik zajęć musi posiadać własną butelkę z wodą i własną koszulkę (znacznik) w odmiennym preferowanym kolorze – znaczniki wydają trenerzy w trakcie pierwszych zajęć, po treningu zawodnik zabiera do wyprania
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki tzw. przybijanie piątki
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę w trakcie treningu
 • TRENERZY – zalecane unikanie ćwiczeń i gier gdzie wymagany jest kontakt fizyczny
 • dopuszczony tylko własny sprzęt bramkarski – dezynfekowany po każdym treningu
 • 15 minutowa przerwa techniczna po każdych zajęciach, w trakcie której trener dokonuje dezynfekcji piłek, pachołków, drabinek i innych pomocy trenerskich
 • każdorazowa dezynfekcja ławek dla zawodników w trakcie przerwy technicznej
 • trener jest odpowiedzialny za nie dopuszczanie do „mieszania” grup treningowych – stosowanie zasady „boisko pełne – boisko puste”
 •  zalecane wydzielenie osobnych miejsc dla przychodzących i wychodzących z treningów
 • zalecane ( w miarę możliwości technicznych) wydzielenie osobnego wejścia i wyjścia na teren obiektu sportowego
 • trener prowadzący zajęcia musi być w rękawiczkach, masce lub w przyłbicy, tylko on zbiera słupki, piłki i inne pomoce treningowe
 • zalecamy dotykanie piłek przez zawodników/zawodniczki tylko kijem
 • ograniczenie dotykania ochraniaczy na zęby i przestrzeganie higieny w tym zakresie – (pudełka na ochraniacze trzymane wyłącznie w osobistych torbach treningowych)
 • po zakończeniu treningu niezwłoczne opuszczenie obiektu
 • przed pierwszymi zajęciami trener odbiera oświadczenie ze zgodą na trening zawodników pełnoletnich, w przypadku małoletnich od rodziców lub prawnych opiekunów
 • obowiązkowe jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji z obowiązującymi procedurami

Reguły dla rodziców:

– dowóz dzieci nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem treningu

– dowóz dzieci na obiekt przebranych w strój treningowy

– po zakończeniu treningu powrót prosto do domu

– oczekiwanie na dzieci poza terenem obiektu sportowego

Piotr Wilkoński

Sekretarz generalny PZHT


Filip Sobczak