Polski Związek Hokeja na Trawie

Kolejni młodzi ludzie biorą udział w programie Hokej PLUS

Dzięki wspólnej inicjatywie PZHT oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejne dzieci z dysfunkcjami mogą brać udział w zajęciach sportowych z hokeja na trawie. 

Od kilku miesięcy pilotażowo prowadziliśmy zajęcia w ramach programu Hokej PLUS w Rogowie. Obecnie zajęcia odbywają się także w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu. 

Realizacja programu nie byłaby możliwa bez finansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 

Projekt finansowany ze środków MSiT w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023.

Filip Sobczak