Polski Związek Hokeja na Trawie

Dodatkowy nabór do programu Hokejmania

Polski Związek Hokeja na Trawie ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu popularyzacji dyscypliny o nazwie „Hokejmania”.

Celem programu jest upowszechnianie hokeja na trawie wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szkolnych. Wnioski o udział w programie mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia oraz UKS-y, które do tej pory nie prowadziły zajęć o profilu hokej na trawie. 

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, nowo powstałych grup naborowych liczących 12-15 osób, funkcjonujących w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

W ramach programu, wyłonione kluby i ośrodki mogą liczyć między innymi na:

 • dofinansowanie wynagrodzenia trenera
 • sprzęt sportowy
 • dofinansowanie organizacji imprez sportowych
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe

Aby zakwalifikować się do udziału w programie należy spełnić następujące warunki:

 1. Podmiot aplikujący (klub, UKS) musi posiadać pisemne porozumienie ze szkołą podstawową w zakresie współpracy szkoleniowej.
 2. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać:
  • wykształcenie min. średnie,
  • doświadczenie lub przygotowanie pedagogiczne w zakresie prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą,
  • nie może być trenerem kontraktowym szkolenia centralnego.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci – uczniowe szkół podstawowych. Uczestnicy zajęć nie mogą być członkami kadry narodowej lub kadr wojewódzkich w hokeju na trawie.
 4. Prowadzone zajęcia sportowe nie mogą być realizowane w ramach innych programów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 5. Organizator zajęć nie może pobierać jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć. Zajęcia nie mogą być realizowane w ramach obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego.

Zgłoszeń do udziału w programie należy dokonywać za pośrednictwem załączonego linku: https://forms.gle/rj2DEkSh5zseZNpU6

Termin składania zgłoszeń trwa do 23.05.2022 r.

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w programie prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-mail: karol.sniezek@pzht.pl

Filip Sobczak