Polski Związek Hokeja na Trawie

Rusza nabór do LOMS w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu ogłosiło nabór do klasy Mistrzowskiej hokeja na trawie na rok szkolny 2023/2024.

Kto może wziąć udział w naborze?

W naborze mogą wziąć udział absolwenci szkół podstawowych. Zgłoszenie kandydata do szkoły powinno zawierać następujące dane: nazwisko i imię, klub sportowy, rok urodzenia, informację o osiągnięciach sportowych oraz telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów. 

Dokumenty:

wniosek o przyjęcie do szkoły – www.nabor.pcss.pl/poznan/

– wniosek – karta sportowca – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)

oświadczenie rodziców o uczęszczanie do szkoły – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/ dokumenty)

– zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)

– oświadczenie o wielodzietności, samotnie wychowujący dziecko, pieczy zastępczej – www.nabor.pcss.pl/poznan/ lub www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty) 

wybór przedmiotu rozszerzonego – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty) – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)

Testy sprawnościowe i specjalistyczne:

2 czerwca na boisku AWF Poznań przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.

Termin składania dokumentów:

LOMS prosi o składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Przesłanie zgłoszeń do PZHT nie jest jednoznaczne z przesłaniem dokumentów do LOMS.

Więcej informacji:

Dariusz Rachwalski, tel. 601 960 988 oraz e-mail: dariusz.rachwalski@pzht.pl

Filip Sobczak