Polski Związek Hokeja na Trawie

PZHT mówi NIE dla rasizmu

Polski Związek Hokeja na Trawie mówi STOP rasizmowi w sporcie. Razem z naszą społecznością chcemy walczyć z nietolerancją, przemocą i dyskryminacją. 

Jednym z celów naszego Związku jest propagowanie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie, łamanie stereotypów i uprzedzeń, zwalczanie treści antysemickich, postaw rasistowskich i ksenofobicznych na arenach sportowych, kształtowanie wśród kibiców sportowych i szerzej w polskim społeczeństwie postaw tolerancyjnych dla odmienności wynikającej z rasy, koloru skóry, a także języka, obywatelstwa, narodowości lub pochodzenia etnicznego.

Polski Związek Hokeja na Trawie mówi stanowcze NIE dla rasizmu czy innej działalności dyskryminacyjnej. Chciałbym zadeklarować, że Zarząd PZHT będzie zwracał szczególną uwagę, żeby w naszym środowisku takie sytuacje po prostu nie miały miejsca – mówi Rafał Grotowski, prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

W przyszłości Polski Związek Hokeja na Trawie będzie włączał się do inicjatyw, które przeciwdziałają nietolerancji. W hokeju na trawie NIE MA MIEJSCA NA RASIZM.

Filip Sobczak