Polski Związek Hokeja na Trawie

BĄDŹ BEZPIECZNY. Aktualne zasady epidemiczne

Polski Związek Hokeja na Trawie – w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne – opracował zbiór zasad na obiektach do gry. Apelujemy i zachęcamy do ich przestrzegania w trakcie nadchodzących miesięcy.

Przepisy sanitarne podczas spotkań hokeja na trawie:

 1. Administratorzy obiektów są odpowiedzialni za stan zabezpieczenia sanitarnego w trakcie spotkań ligowych hokeja na trawie, o ile w wyniku umowy nie przenieśli powyższej odpowiedzialności na gospodarzy spotkań. 
 2. Zawodnicy i sztaby szkoleniowe przed wejściem do szatni powinni zostać poddani badaniu temperatury.
 3. Osoby z temperaturą powyżej 38 st. powinny zostać skierowane do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia, następnie organizator powinien podjąć działania zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 4. Każdorazowo, przed i po zakończeniu meczu powinna nastąpić dezynfekcja ławek rezerwowych dla zawodników oraz stolika delegata technicznego.
 5. Do obsługi meczowej powinna zostać wskazana niezbędna, minimalna grupa osób. 
 6. Przy wejściu i wyjściu na obiekt powinny zostać ustawione punkty dezynfekcji rąk. Procedura dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt jest obowiązkowa.
 7. Możliwe jest korzystanie z węzłów sanitarnych, które powinny być dezynfekowane przed i po meczu.
 8. Dodatkowe zalecenia: 
 • zachowanie dystansu społecznego przez obsługę spotkań, w tym trenerów, 
 • posiadanie przez zawodników własnej, spersonalizowanej butelki z napojem, 
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki i „przybijania piątki”, 
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę boiska.

Ponadto należy również stosować zasady wynikające z poniższych wskazań:

Zasady prowadzenia zajęć:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (odpowiedzialni trenerzy)
 • obowiązkowe sprawdzanie temperatury wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zajęć
 • weryfikacja i rejestracja uczestników: trenujących osób, trenerów, obsługi obiektu (lista obecności z podaniem daty i godziny)
 • w przypadku złego samopoczucia lub innych dolegliwości w czasie zajęć zawodnik jest zobowiązany zgłosić je trenerowi lub innej osobie funkcyjnej
 • w razie potrzeby podlewanie boiska w trakcie przerw technicznych
 • każdy uczestnik zajęć musi posiadać własną butelkę z wodą i własną koszulkę (znacznik) w odmiennym preferowanym kolorze – znaczniki wydają trenerzy w trakcie pierwszych zajęć, po treningu zawodnik zabiera do wyprania
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki tzw. przybijanie piątki
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę w trakcie treningu
 • dopuszczony tylko własny sprzęt bramkarski – dezynfekowany po każdym treningu
 • 15-minutowa przerwa techniczna po każdych zajęciach, w trakcie której trener dokonuje dezynfekcji piłek, pachołków, drabinek i innych pomocy trenerskich
 • każdorazowa dezynfekcja ławek dla zawodników w trakcie przerwy technicznej
 • zalecane (w miarę możliwości technicznych) wydzielenie osobnego wejścia i wyjścia na teren obiektu sportowego
 • zalecamy dotykanie piłek przez zawodników/zawodniczki tylko kijem
 • ograniczenie dotykania ochraniaczy na zęby i przestrzeganie higieny w tym zakresie – (pudełka na ochraniacze trzymane wyłącznie w osobistych torbach treningowych)
 • obowiązkowe jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji z obowiązującymi procedurami

Polski Związek Hokeja na Trawie

Filip Sobczak