Polski Związek Hokeja na Trawie

Za nami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

W sobotę (14 grudnia) w budynku dydaktycznym AWF Poznań przy ul. Królowej Jadwigi odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT.

Na początku obrad pojawiło się 35 z 38 zgłoszonych delegatów. W trakcie NWZD głosowało między innymi nad sprawozdaniami finansowymi za lata 2017 i 2018. Głosowanie poprzedziło wystąpienie biegłego rewidenta, który najpierw przedstawił opinie, a potem odpowiadał na pytania zgromadzonych.

Ostatecznie NWZD zdecydowało się przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2018 i odrzucić sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Delegaci sporo uwagi poświęcili także statutowi związku po zmianach. Po długiej dyskusji NWZD zagłosowało jednogłośnie o przyjęciu tekstu jednolitego statutu związku po zmianach.

Zgromadzenie zdecydowało także między innymi o przyjęciu regulaminu dyscyplinarnego PZHT, regulaminu komisji rewizyjnej oraz powołaniu nowego składu Komisji Rewizyjnej PZHT.

Filip Sobczak