Polski Związek Hokeja na Trawie

Trwa XIX edycja Konkursu „Trenerka Roku”

Do końca roku można przesyłać kandydatury na „Trenerkę Roku” polskiego sportu. Konkurs jest organizowany przez Komisję Sportu Kobiet PKOl.

PKOL, a konkretnie Komisja Sportu Kobiet już po raz 19. organizuje Konkurs na „Trenerkę Roku”.  Jego celem jest wyłonienie Trenerki, która w danym roku miała szczególne osiągnięcia i przyczyniła się do sukcesu swojego zawodnika, zawodniczki lub drużyny (kategoria główna).

Wybór Laureatów w pozostałych trzech kategoriach pozwala uhonorować także Trenerów pracujących z zawodniczkami w danym roku, Trenerów lub Trenerki za całokształt ich pracy oraz docenić tych, którzy popularyzują sport kobiet.

PKOL informuje, że inicjatywa jest odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera. Poprzednie edycje konkursu dobitnie pokazują, że kobiety-trenerki świetnie sprawdzają się w pracy z zawodnikami w dyscyplinach stereotypowo uważanych za typowo „męskie”, zaś trenerzy – mężczyźni wypracowują bardzo dobry system współpracy ze swoimi zawodniczkami oparty na wzajemnym szacunku, empatii, efektywnej komunikacji i z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron. 

W Konkursie mogą wziąć udział oczywiście trenerki, które pracują z hokeistkami i hokeistami na trawie. Wystarczy zgłosić odpowiednią kandydaturę do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zgłoszenia od osób fizycznych, organizacji sportowych i uczelni wyższych można wysyłać na e-mail: mmyszkowska@pkol.pl, pocztą na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa bądź osobiście. Zgłoszenia trwają do 31 grudnia 2019 roku.

fot. PKOL

Filip Sobczak