Polski Związek Hokeja na Trawie

Jak zdobyć licencję trenera PZHT?

Wydział wyszkolenia PZHT informuje, jak zdobyć licencję trenera PZHT. Poniżej prezentujemy Państwu warunki uzyskania/przedłużenia licencji, minimum programowe oraz harmonogram szkoleń w 2019 roku.

Warunki formalne:

  • opłata licencyjna (na wskazany rachunek bankowy)
  • zaświadczenie z klubu/stowarzyszenia/fundacji o podjęciu współpracy  (dot. licencji C)
  • * wniosek licencyjny + 2 zdjęcia paszportowe 

* tylko w przypadku osób ubiegających się o nową licencję 

Minimum programowe (dotyczy licencji: B, A, A Pro):

  • minimum programowe to udział w dwóch (różnych) regionalnych warsztatach trenerskich „Czas dla trenera” lub kursokonferencji trenerskiej
  • w przypadku nie spełnienia w/w kryteriów posiadacz licencji zobowiązany jest do zdania egzaminu we wskazanym przez Wydział Wyszkolenia miejscu i terminie
  • opłata egzaminacyjna wynosi 50,00 PLN
  • w wyjątkowych sytuacjach komisja Wydziału Wyszkolenia może usprawiedliwić nieobecność trenera na kursie. Pisemne wnioski prosimy kierować do kierownika wyszkolenia PZHT na adres krzysztof.rachwalski@pzht.pl 
  • udział posiadaczy licencji C nie jest obligatoryjny, ale zalecany w celu poszerzenia wiedzy trenerskiej
  • trenerzy szkolenia centralnego zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleń (2 x szkolenie regionalne + kursokonferencja trenerska)
  • licencje: B, A, A Pro są ważne przez okres 12 miesięcy (do 31 marca każdego roku)

Harmonogram szkoleń dla trenerów w 2019 roku:

Regionalne Warsztaty Trenerskie; „Czas dla trenera” – I edycja:

10.05 – Skierniewice

13.05 – Poznań

20.05 – Gąsawa

29.05 – Siemianowice Śląskie

Konferencja trenerska:

31.08 – 01.09 – Gniezno

Regionalne Warsztaty Trenerskie; „Czas dla trenera” – II edycja:

* listopad/grudzień

* daty i miejsca warsztatów II edycji zostaną podane w terminie późniejszym w oddzielnym komunikacie.

Przygotował: Krzysztof Rachwalski, kierownik wyszkolenia PZHT

Filip Sobczak