Polski Związek Hokeja na Trawie

FIH powołał nowy Komitet Sportowców

W tym tygodniu Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie powołała nowy Komitet Sportowców.

Komitet będzie złożony z byłych i aktywnych hokeistów na trawie. Skupi się przede wszystkim na zapewnieniu regularnej i kompleksowej komunikacji, w szczególności przy wykorzystaniu nowych technologii, czyli między innymi mediów społecznościowych.

Jednym z członków nowego zespołu jest Rogier Hofman, były zawodnik reprezentacji Holandii. Teraz Rogier będzie reprezentować głosy sportowców w Zarządzie FIH.

Jestem zaszczycony, że zostałem wybrany do Komitetu Sportowców FIH. Chcę odciążyć graczy, aby mogli skupić się na karierze sportowej, ale także zapewnić, że wszystkie normy, wartości i najważniejsze tematy, które zgłaszają są słyszane i wdrażane w FIH i naszym sporcie w ogóle – mówi Hofman.

Nowi przedstawiciele deklarują także, że opinie hokeistów będą brane pod uwagę we wszystkich obszarach organizacji, w tym w dziedzinach takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, reklama i transmisja, zasady i konkursy. Komitet Sportowców jest również zdecydowany wzmocnić powiązania z Komisją Sportowców IOC i Komitetem Sportowym WADA.

Następne posiedzenie Komitetu Sportowców FIH, na którym zostanie uzgodniona strategia na następne cztery lata, odbędzie się we wrześniu.

Komitet Sportowców FIH służy jako organ doradczy i wydaje zalecenia Zarządowi FIH, Komitetom FIH, Panelom Doradczym i innym organom. KS przekazuje opinie FIH-owi w imieniu wszystkich hokeistów. Ciało odgrywa również kluczową rolę w utrzymywaniu kontaktów z Komisją Sportowców Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (IOC) i innymi organizacjami sportowymi, aby umożliwić dzielenie się informacjami i badaniami, a ostatecznie rozwój hokeja na trawie.

źródło: FIH

Filip Sobczak