Polski Związek Hokeja na Trawie

Zmiana przynależności klubowej

Zgodnie z regulaminem „Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów”, § 5,pkt2,ppkt 2.2.1, Wydział Gier I Dyscypliny PZHT informuje, że termin nadsyłania dokumentów dotyczących zmiany przynależności do klubów upłynie 08.03.2019 r.

Sekretarz Generalny PZHT,

Piotr Wilkoński

Filip Sobczak