Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

3 września w siedzibie PZHT przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hokeja na Trawie. 

Z uwagi na charakter Zgromadzenia informujemy, że w wyznaczonym terminie został nadesłany jeden wniosek ze zgłoszeniem kandydata na Prezesa Zarządu – Rafała Grotowskiego.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT odbędzie się w dniu 03/09/2021 roku w Poznaniu w siedzibie Związku przy ul. Starołęckiej 36 o godz. 17:30 w I terminie. W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 18:00 w tym samym miejscu.  

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT.

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
 3. Powołanie komisji mandatowej.
 4. Sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję mandatową.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia. 
 9. Wybór komisji wyborczej, w celu weryfikacji zgłoszonych kandydatów.
 10. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 11. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu.
 12. Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu.
 13. Wystąpienia gości.
 14. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Zarządu.
 15. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z wyborów Prezesa Zarządu.
 16. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i propozycji uchwał oraz głosowanie nad nimi.
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Filip Sobczak