Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

1 lutego o godz. 18:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT. Zebranie zostanie zorganizowane w formie zdalnej.

W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 18:30 tego samego dnia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
 3. Powołanie komisji mandatowej.
 4. Sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przedstawienie
  sprawozdania przez komisję mandatową.
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia.
 8. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 9. Wybór komisji wyborczej, w celu weryfikacji zgłoszonych kandydatów na członków
  władz Związku.
 10. Wystąpienia gości.
 11. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu.
 12. Przeprowadzenie wyboru członków zarządu.
 13. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z
  wyborów do zarządu.
 14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i propozycji uchwał oraz głosowanie nad nimi.
 15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Filip Sobczak