Polski Związek Hokeja na Trawie

Zapytanie dot. zmian w regulaminach rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych

W związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa, Polski Związek Hokeja na Trawie zwraca się z zapytaniem dotyczącym zmian w regulaminach rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Powodem pytania o zmianę zasad współzawodnictwa jest usystematyzowanie grup wiekowych w rozgrywkach, zgodnie z reformą edukacji obejmującą przejście uczniów ze szkół podstawowych do liceum/technikum.

W związku z tym PZHT zwraca się do Państwa z następującymi pytaniami:

1. Jakie jest stanowisko klubu w stosunku do zmian roczników w kategoriach juniorów/ juniorek, juniorek/juniorów młodszych?

2. Czy z punktu widzenia klubu, pod względem szkoleniowym, wprowadzenie dodatkowej kategorii wiekowej tj. młodzieżowca jest wskazane?

3. Począwszy od sezonu trawiastego 2019/2020, jak Państwa zdaniem powinien wyglądać podział roczników ze względu na kategorie wiekowe?

Prosimy o przesłanie Państwa odpowiedzi na adres biuro@pzht.pl do dnia 22 marca 2019 roku.  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

                                                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                                                          Piotr Wilkoński

                                                                                                                                          Sekretarz Generalny PZHT

Filip Sobczak