Polski Związek Hokeja na Trawie

Oświadczenie Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie

W dniu 24.01.2019 r. na podstawie materiałów otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu jako pokrzywdzony Prezydium Zarządu PZHT podjęło uchwałę o zawieszeniu w prawach działacza sportowego poniżej wymienionych osób: Milena C., Dariusz K., Tomasz C., Andrzej G., Marek C., Jakub Ch.

Podstawą zawieszenia jest toczące się postępowanie karne związane z działalnością sportową powyższych osób. Zawieszonym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prezydium Zarządu zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZHT. 

Prezydium Zarządu PZHT

Filip Sobczak