Polski Związek Hokeja na Trawie

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZHT

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie zaprasza do udziału w konkursie na stanowisko Sekretarza Generalnego PZHT.

  • Aplikację dotyczącą konkursu należy odebrać osobiście w siedzibie PZHT przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu do dnia 12 października 2018r. w godzinach 10.00-14.00 w każdy dzień roboczy.
  • Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 12 października 2018r. o godzinie 16.00
  • Dokumentacja przesłana pocztą musi wpłynąć do biura PZHT do dnia 12 października 2018r.