Polski Związek Hokeja na Trawie

Przepisy Standardów Ochrony Małoletnich PZHT

Polski Związek Hokeja na Trawie opublikował nowe przepisy dot. Standardów Ochrony Małoletnich. Przepisy weszły w życie 15 lutego.

Załącznik nr 1 powinni wypełnić trenerzy i pracownicy którzy pracowali za granicą. Załącznik nr 2 powinni wypełnić pracownicy w Polsce – trenerzy, wolontariusze itp.

Filip Sobczak