Polski Związek Hokeja na Trawie

Zasady rozgrywania meczów w sezonie 2020/21

Ze względu na utrzymującą się na terenie kraju epidemię koronawirusa Polski Związek Hokeja na Trawie – w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne – opracował zbiór zasad na obiektach do gry. Apelujemy i zachęcamy do ich przestrzegania w trakcie nadchodzącego sezonu 2020/21.

 1. Administratorzy obiektów są odpowiedzialni za stan zabezpieczenia sanitarnego w trakcie spotkań ligowych hokeja na trawie, o ile w wyniku umowy nie przenieśli powyższej odpowiedzialności na gospodarzy spotkań. Według najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 50 proc. przewidzianej liczby miejsc siedzących. Jednocześnie musi być zachowany dystans społeczny – 1,5 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który jest z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących. W związku z powyższym to gospodarze spotkania decydują o tym, czy kibice będą wpuszczani na obiekty.
 2. Zawodnicy i sztaby szkoleniowe przed wejściem do szatni powinni zostać poddani badaniu temperatury.
 3. Osoby z temperaturą powyżej 38 st. powinny zostać skierowane do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia, następnie organizator powinien podjąć działania zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 4. Każdorazowo, przed i po zakończeniu meczu powinna nastąpić dezynfekcja ławek rezerwowych dla zawodników oraz stolika delegata technicznego.
 5. Do obsługi meczowej powinna zostać wskazana niezbędna, minimalna grupa osób. 
 6. Przy wejściu i wyjściu na obiekt powinny zostać ustawione punkty dezynfekcji rąk. Procedura dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt jest obowiązkowa.
 7. Możliwe jest korzystanie z węzłów sanitarnych, które powinny być dezynfekowane przed i po meczu.
 8. Dodatkowe zalecenia: 
 • zachowanie dystansu społecznego przez obsługę spotkań, w tym trenerów, 
 • posiadanie przez zawodników własnej, spersonalizowanej butelki z napojem, 
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki i „przybijania piątki”, 
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę boiska.

Polski Związek Hokeja na Trawie odbył rozmowy z administratorami obiektów. Wspólnie apelujemy o rozsądek i pełną odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad sanitarnych – w szczególności o zasłanianie ust i nosa. W/w zasady są kierowane do wszystkich grup wiekowych.

Nadto przypominamy, że nadal obowiązują wszelkie zasady wskazywane wcześniej w zakresie prowadzenia zajęć treningowych w czasie epidemii.

Fot. Mariusz Orzeł

Filip Sobczak