Polski Związek Hokeja na Trawie

Nabór do LOMS w Poznaniu

Dawna Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS), a aktualnie LOMS, czyli Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu ogłosiło nabór do klasy Mistrzowskiej hokeja na trawie na rok szkolny 2019/2020.

Kto może wziąć udział w naborze?

  1. Do I klasy liceum 3-letnie, dziewczyny i chłopcy absolwenci gimnazjum (2003)
  2. Do I klasy liceum 4-letniego, dziewczyny i chłopcy po 8 klasie szkoły podstawowej (2004)

Zgłoszenie kandydata do szkoły powinno zawierać następujące dane: nazwisko i imię, klub sportowy, rok urodzenia, informację o wyborze klasy oraz telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów.

Absolwentem poznańskiej szkoły jest między innymi reprezentant Polski, Sebastian Sellner.

Informacje od kandydatów do szkoły prosimy przesyłać na adres PZHT z dopiskiem „LOMS nabór”.

Szczegółowych informacji na temat naboru i funkcjonowania uczniów w klasach sportowych LOMS udzielają trenerzy – Jacek Adrian nr tel. 501547607 oraz Andrzej Wybieralski nr tel. 502386757

Filip Sobczak