Polski Związek Hokeja na Trawie

Krzysztof Rachwalski obronił doktorat

Kierownik wyszkolenia PZHT Krzysztof Rachwalski obronił swoją rozprawę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Archiwum