Polski Związek Hokeja na Trawie

ZARZĄD

SOBOLEWSKI JACEK

Funkcja: PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

KANCLERZ JERZY

Funkcja: WICEPREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

LEWANDOWSKI TOMASZ

Funkcja: WICEPREZES ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

KOPERSKI MARIAN

Funkcja: SKARBNIK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

RACHWALSKI ZBIGNIEW

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

GAWRYSIAK DAWID

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

CZUBASZEWSKI ŁUKASZ

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

JUSZCZAK MIROSŁAW

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

GROTOWSKI RAFAŁ

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

ZWIERZCHOWSKI JACEK

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

RYMER ROBERT

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

SERACZYN JAKUB

Funkcja: CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE