Informacja dotycząca konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego