Informacja z prac Zarządu PZHT – uchwała nr 4/01/10/2018