W ramach ?programu Wdraania mini-hokeja w Polsce w latach 2010-2015? przedstawiciele kadr narodowych, Szkoy Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu oraz Forum Modych wzili udzia w promocjach hokeja na trawie w szkoach podstawowych na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Szkoami, ktre odwiedzili nasi przedstawiciele byy:
? Szkoa Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
? Szkoa Podstawowa nr 8 w Bydgoszczy
? Zesp Szk im. Janusza Korczaka w Szydowie
Promocje polegay na przyblieniu dzieciom dyscypliny a take zachcenia ich do jej uprawiania. Nauczyciele, ktrzy prowadz te zajcia w szkoach uczestniczyli wczeniej w kursokonferencjach organizowanych przez Wydzia Wyszkolenia oraz Komisj Modzieow. W nowopowstaych Uczniowskich Klubach Sportowych przy tych wanie placwkach, doszo do uroczystego przekazania sprztu sportowego ufundowanego przez Polski Zwizek Hokeja na Trawie.
Wymienione akcje spotkay si ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniw a take grona pedagogicznego i dyrekcji szk. Spotkania z reprezentantami kraju byy ogromnym przeyciem a take okazj do zebrania autografw oraz pamitkowych zdj.
Promocje w szkoach bd odbywa si do 21 grudnia. Szkoy, ktre byyby zainteresowane przyjazdem grup promujcych hokej prosimy o kontakt emailowy z Biurem PZHT do dnia 10 grudnia.

Mateusz Grochal

Newsletter — zapisz się