Uchwaa nr 13a/2011 Uchwaa nr 13a/2011 Zarzdu PZHT w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT(Zacznik nr 1)

Uchwaa nr 13/2011 Uchwaa nr 13/2011 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2011/2012. (Zacznik nr 1)

Uchwaa nr 12/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2011/2012 ? Mistrzostwa Polski seniorw I liga, Mistrzostwa Polski seniorw II liga, Mistrzostwa Polski seniorek, Mistrzostwa Polski juniorw, Mistrzostwa Polski juniorek. (Zacznik nr 1)

Uchwaa nr 11/2011 w sprawie przyjcia modelowych regu antydopingowych. (Zacznik nr 1

)Uchwaa nr 10/2011 w sprawie powoania funkcji delegata technicznego na rozgrywki MP I ligi seniorw

Uchwaa nr 9/2011 w sprawie ryczatu sdziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sdziw prowadzcych zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski w ktrych bior udzia zespoy bdce czonkami PZHT. (Zacznik nr 1, Zacznik nr 2)

Uchwaa nr 8/2011 w sprawie zmiany przepisw gry w hokeju na trawie

Uchwaa nr 7/2011 W sprawie zwikszenia skadu osobowego Zarzdu Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie o Dariusza Rachwalskiego

Uchwaa nr 6/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wspzawodnictwa midzynarodowego w hokeju na trawie. (Zacznik nr 1)

Uchwaa nr 5/2011 w sprawie zmiany 8 i 9 Zasad reprezentowania klubw i stowarzysze zrzeszonych w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynalenoci do klubw. (Zacznik nr 1)

Uchwaa nr 4/2011w sprawie rezygnacji z penienia funkcji czonka Zarzdu PZHT przez Pana Andrzeja Mikiewicza

Uchwaa nr 3/2011Podjcie decyzji o zacigniciu kredytu

Uchwaa nr 2/2011w sprawie zatwierdzenia liczby delegatw na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT 05 marca 2011r. Pozna

Uchwaa nr 1/2011w sprawie zwoania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT

Newsletter — zapisz się