Uchwały 2011

Uchwała nr 13a/2011 Uchwała nr 13a/2011 Zarządu PZHT w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT(Załącznik nr 1)

Uchwała nr 13/2011 Uchwała nr 13/2011 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2011/2012. (Załącznik nr 1)

Uchwała nr 12/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2011/2012 – Mistrzostwa Polski seniorów I liga, Mistrzostwa Polski seniorów II liga, Mistrzostwa Polski seniorek, Mistrzostwa Polski juniorów, Mistrzostwa Polski juniorek. (Załącznik nr 1)

Uchwała nr 11/2011 w sprawie przyjęcia modelowych reguł antydopingowych. (Załącznik nr 1

)Uchwała nr 10/2011 w sprawie powołania funkcji delegata technicznego na rozgrywki MP I ligi seniorów

Uchwała nr 9/2011 w sprawie ryczałtu sędziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sędziów prowadzących zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski w których biorą udział zespoły będące członkami PZHT. (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2)

Uchwała nr 8/2011 w sprawie zmiany przepisów gry w hokeju na trawie

Uchwała nr 7/2011 W sprawie zwiększenia składu osobowego Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie o Dariusza Rachwalskiego

Uchwała nr 6/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu współzawodnictwa międzynarodowego w hokeju na trawie. (Załącznik nr 1)

Uchwała nr 5/2011 w sprawie zmiany § 8 i 9 Zasad reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów. (Załącznik nr 1)

Uchwała nr 4/2011w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu PZHT przez Pana Andrzeja Miśkiewicza

Uchwała nr 3/2011Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 2/2011w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT 05 marca 2011r. Poznań

Uchwała nr 1/2011w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Newsletter — zapisz się